Jogurt je doma

Published by Diana Vašková on

Jogurt zůstává na trvalo u své dočasné tety a nebude hledat domov jinde. 🙂

Nalezené kotě, chlapeček. Přijat 21.10.2023. Nachází se v dočasné péči na Blanensku.