Darovací podmínky

„Organizací“ se dále rozumí nezisková organizace Pet Heroes z.s., IČ 01552309, se sídlem Hlavatého 15, 149 00 Praha, spisovná značka L 67234 vedená u Městského soudu v Praze.
„Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující dobrovolný dar Organizaci.
Tyto darovací podmínky platí pro Dárce, kteří se přihlásí do programu Klubu hrdinů nebo Virtuální adopce na webových stránkách Organizace přes formulář.


Dar může být poskytován opakovaně i jednorázově, bezhotovostně na účet Organizace. Dar je poskytován dobrovolně a bezúplatně.
Dárce je srozuměn s možností si odečíst od základu daně určitou část dle zákona o daních z příjmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby). Organizace se zavazuje k vystavení potvrzení o daru pro účely odečtu od základu daně Dárce na základě žádosti Dárce.

Organizace ze zavazuje, že bude dary využívat na dobročinné účely, ke kterým vznikla a na svůj provoz a rozvoj, který je nutný pro fungování Organizace.
Účely se rozumí:

a) pomoc domácím a hospodářským zvířatům,

b) osvětová a vzdělávací činnost v oblasti péče o zvířata a pomoci zvířatům,

c) pomoc jiným neziskovým organizacím pečujícím o zvířata.

Dárce prohlašuje, že je s těmito podmínkami a využitím darů srozuměn. V programu Virtuální adopce se Organizace zavazuje informovat pravdivě o zvířeti, ke kterému je Dárce připsán. Dárce je srozuměn, že i v programu Virtuální adopce se řídí využití darů Darovacími podmínkami.


Organizace se zavazuje ke zveřejňování Účetní závěrky a Výročních zpráv na svých webových stránkách pro transparetnost k Dárcům. Organizace se také zavazuje zaslat na žádost Dárce Výroční zprávu nebo odkaz ke stažení Výročních zpráv, tento závazek platí pro výroční zprávy ne starší než 10 let.

Dárce může kdykoliv svůj trvalý příkaz zrušit a dary již nezasílat a to i bez předchozího upozornění nebo trvalý příkaz opět obnovit.