Jaký je rozdíl mezi dočasnou péčí, trvalou péčí a adopcí?

Published by Diana Vašková on

V základu jde o to, že v dočasné péči (dočasce) je zvířátko dočasně, tedy hledá nadále domov od člověka, který se o něj stará.

Trvalky jsou trvalé péče, kde je veterina a krmení hrazená organizací, jde o zvířata, která již nejsou dále k adopci z nějakého závažného důvodu.

Adopce je běžné pořízení zvířete, kde zaplatíte adopční poplatek a zvířátko jde k vám do nové rodiny navždy. 

Dočasná péče

DOČASNÉ PÉČE je důležitá, ale také velmi náročná pomoc zvířatům. “Dočaskář” si vezme pejska nebo kočičku k sobě domů a pečuje o ni až do doby adopce.

Veterinu, krmení a výdaje okolo zvířátka hradí organizace nebo podle toho, jak se dočaskář s organizací dohodne. 

Zvíře, které je vhodné do dočasné péče vybírá organizace!

Tento způsob péče je potřebný pro zvířátka, která: 

  • Potřebují individuální přístup v léčbě, rehabilitace, méně stresu pro léčbu, 
  • Se musí socializovat, bojí se, častý kontakt s člověkem jim pomůže se přestat bát, 
  • Potřebují převýchovu, jsou agresivní, mají problémy v chování a v útulku není dostatek prostoru se jim adekvátně věnovat, 
  • nezvládají útulek, je jim v něm zima nebo se sebepoškozují, jsou ve velkém stresu, který jim výrazně ubližuje nebo zabraňuje rekonvalescenci (hlavně kočky). 

Z těchto potřeb je jasné, proč je dočasná péče tak náročná. Protože dostanete pejska nebo kočičku s nějakými problémy, bez hygienických návyků nebo s potřebou léčby jak těla, tak duše. Jakmile je zvíře připravené k adopci, hledá se mu nový trvalý domov. Odměnou vám je zachráněná duše a šťastný konec. 

Dočasnou péči nepotřebuje každé zvíře v útulku. Některá jsou natolik atraktivní, že rychle najdou domov a přesun do dočasky a následná rychlá adopce by je zbytečně zmátla. 

Trvalá péče

Oproti tomu TRVALÁ PÉČE nebo-li “trvalka” je určená pro zvířátka, která jsou v dočasné péči, ale z nějakého závažného důvodu již nemohou do adopce a zároveň dočaskář si z jakéhokoliv důvodu nemůže zvíře adoptovat, obvykle kvůli finanční náročnosti. Zvířátko je tedy stále pod organizací či útulkem, a to včetně platby nákladů, ale stará se o něj dočaskář.  

 
K takovému kroku přistupujeme v případě, že: 

  • zvíře by dalším přesunem bylo ohrožené na životě nebo by ohrožovalo na životě někoho jiného (agresivita),  
  • Mají velmi špatnou prognozu a čeká je už jen pár týdnů života (rakovina, selhání ledvin, paliativní péče) 

 
V našem případě jde o jednotky případů. Maximálně se snažíme nabízet všechna zvířátka k adopci a alespoň umístění vyzkoušet. Pokud bychom takové zvířátko měli v útulku, snažili bychom se mu maximálně najít umístění, ale pokud je již v dočasce, je pro něj lepší zůstat v klidu ve stabilním zázemí.  

Adopce

ADOPCE je standardní pořízení si zvířátka z útulku nebo organizace. Pejska nebo kočičku si vyberete v inzerci, projdete adopčním pohovorem, návštěvou až po konečné podepsání smlouvy a odvoz zvířátka. Berete si ho domů, stáváte se jeho novou rodinu. Veškeré povinnosti a výdaje přecházejí na vás a můžete se těšit na společné chvíle mnoho dalších let.  

Categories: Aktuality